Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Synagis
гинко
Timoptic

Fluoroplex

Описание на лекарството

Намерете най-ниските цени на

FLUOROPLEX®
(флуороурацил) 1% крем за локално приложение

ОПИСАНИЕ

FLUOROPLEX® (флуороурацил) 1% топичен крем е антинеопластичен / антиметаболитен продукт за дерматологична употреба. Флуороурацилът има емпирична формула C4H3FN2O2 и молекулно тегло 130.08. Той е умерено разтворим във вода и слабо разтворим в алкохол. РН е приблизително 8.5.

Структурна формула:


флуороурацил

Химическо име:

2,4(1Н,3Н) -Пиримидиндион, 5-флуоро-.

FLUOROPLEX (крем за флуороурацил за локално приложение) ® 1% крем за локално приложение съдържа:

Активна съставка: флуороурацил 1.0%

неактивни съставкибензилов алкохол, емулгиращ восък, изопропил миристат, минерално масло, пречистена вода и натриев хидроксид.

Популярни Категории

Top